1 .Sekcia učiteľov Hv na všeobecnovzdelávacích školách - EAS Slovakia (Martina Krušinská)
2. Sekcia vzdelávania učiteľov umeleckých škôl – VUUŠ (Eva Čunderlíková)
3. Asociácia základných umeleckých škôl - EMU Slovakia (Zuzana Horváthová)
4. Slovenská sekcia hudobných súťaží pre mladých - EMCY Slovakia (Mária Slaninová)
5. Slovenská Orffova spoločnosť – SOS (Miroslava Blažeková)
6. Združenie pedagógov hry na sláčikových nástrojoch - ESTA Slovakia (t.č. neaktívna)
7. Združenie pedagógov hry na klavíri - EPTA Slovakia (Ida Černecká)

Kontakty na predsedov a členov jednotlivých sekcií nájdete v časti PREDSTAVENSTVO