predsedníčka: PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD. kontakt: auhs@hplus.sk

sekcie AUHS:

1. EAS Slovakia – školská hudobná výchova
PaedDr. Martina Krušinská, PhD., PF KU Ružomberok kontakt: martina.krusinska@ku.sk
Mgr. Katarína Burgrová, PhD., SZUŠ Prešov kontakt: kburgrova@gmail.com
prof. Belo Felix, PdF UMB Banská Bystrica kontakt: befel1940@gmail.com
Mgr. et Mgr. Martina Procházková, PhD., PF KU Ružomberok kontakt: martina.prochazkova@ku.sk
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD., AKU Banská Bystrica kontakt: maria.strenacikova1@aku.sk
MgA. Jana Škvarková, ArtD., AKU Banská Bystrica, kontakt: skvarkova@aku.sk

2. VUUŠ – vzdelávanie učiteľov umeleckých škôl
PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD. HTF VŠMU a SSPŠ Bratislava kontakt: auhs@hplus.sk
Mgr. Zuzana Homolová, ZUŠ Bratislava kontakt: homolovazuzana@gmail.com
Mgr. Katarína Burgrová, PhD. SZUŠ Prešov kontakt: kburgrova@gmail.com
PaedDr. Silvia Adamová, PhD. HTF VŠMU Bratislava kontakt: Silvia.Adamova@vsmu.sk
Mgr. Gabriela Füssyová, ZUŠ Hnúšťa kontakt: gabriela.fussyova@gmail.com

3. EMU Slovakia – AZUŠ SR – Asociácia základných umeleckých škôl
Mgr. Zuzana Horváthová, predsedníčka ZUŠ Bratislava kontakt: zuzanahorvath70@gmail.com
kolektívny člen AUHS

4. EMCY Slovakia – združenie národných súťaží pre deti a mládež
Mária Slaninová, predsedníčka kontakt: m.slaninova@gmail.com
Mgr. Zuzana Horváthová kontakt: zuzanahorvath70@gmail.com
Mgr. Leonard Vajdulák, ZUŠ Dolný Kubín kontakt: lvajdulak@gmail.com
Jozef Vrábel, ZUŠ Vráble kontakt: jozef.vrabel@gmail.com
PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD. kontakt: auhs@hplus.sk

5. SOS – Slovenská Orffova spoločnosť
PhDr. Miroslava Blažeková, PhD. kontakt: miroslava.blazekova1@gmail.com
kolektívny člen AUHS

6. ESTA Slovakia – združenie učiteľov hry na sláčikových nástrojoch
kolektívny člen AUHS – t. č. neaktívny

7. EPTA Slovakia – združenie učiteľov hry na klavíri
prof. Ida Černecká, HTF VŠMU Bratislava kontakt: idacernecka@gmail.com
doc. František Pergler, ArtD. HTF VŠMU Bratislava kontakt: perglerfrantisek@gmail.com
Mária Slaninová kontakt: m.slaninova@gmail.com
Mária Konrádová, ZUŠ Bratislava kontakt: mariakonradova@hotmail.com
Eleonóra Špotáková, ZUŠ Bratislava kontakt: norika.spotakova@gmail.com
PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD. kontakt: auhs@hplus.sk