Predseda
prof. Juraj Hatrík (*1.5.1941 - ┼ 21.5.2021)
dočasná štatutárna zástupkyňa: Eva Čunderlíková

Tajomníčka
PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD., HTF VŠMU, Bratislava E-mail: auhs@hplus.sk

Predstavenstvo
Mgr. Eva Beňačková (3), ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica E-mail: benackova@zusjcbb.sk
PhDr. Miroslava Blažeková (5), PhD., PdF UKF, Nitra predsedníčka SOS E-mail: blazekf@acblazek.sk
prof. Ida Černecká (7), HTF VŠMU, Bratislava predsedníčka EPTA Slovakia E-mail: idacernecka@gmail.com
PaedDr. Eva Čunderlíková (2,4,7), PhD., HTF VŠMU, Bratislava predsedníčka sekcie VUUŠ E-mail: auhs@hplus.sk
Mgr. Vladimír Dianiška (3), ZUŠ Istrijská, Bratislava E-mail: zusistrijska@ba.netlab.sk
prof. Belo Felix (1), PdF UMB, Banská Bystrica E-mail: befel1940@gmail.com
Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková - Zeleiová (1), PhD., TU, Trnava E-mail: jaroslava.zeleiova@gmail.com
Anna Gondášová (3), ZUŠ J. Kresánka, Bratislava E-mail: zus@zuskresanka.sk
Mgr. Nadežda Hergottová (1), ZŠ Česká, Bratislava E-mail: nada.hergottova@gmail.com
Mgr. Zuzana Homolová (2), ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava E-mail: zhomolova@seznam.cz
Mgr. Ľuboš Janák (2), ZUŠ Hálkova /ZUŠ J. Kowalského, Bratislava
Mária Konrádová (7), ZUŠ Daliborovo nám., Bratislava
PaedDr. Martina Krušinská (1), PhD., poverená zástupkyňa pre EAS Slovakia PF KU, Ružomberok E-mail: martina.krusinska@ku.sk
Mgr. Elena Manicová (2), Bratislava E-mail: elenamanicova@gmail.com
doc. František Pergler (7), PhD., HTF VŠMU, Bratislava E-mail: perglerfrantisek@gmail.com
Mgr. Ivo Petrík (2), ZUŠ Slovenská Ľupča zussllupca@gmail.com
Mgr. art. Eva Plesníková (1,2), ZUŠ Hálkova/PdF UK, Bratislava E-mail: eplesnikova@gmail.com
Mgr. et Mgr. Martina Procházková (1), PhD., PF KU, Ružomberok E-mail: martina.prochazkova@ku.sk
Mária Slaninová (4,7), ZUŠ J. Kresánka, Bratislava predsedníčka EMCY Slovakia, E-mail: m.slaninova@gmail.com
Mgr. et Mgr. art. Peter Špilák (2), PhD., AU Banská Bystrica E-mail: spilak.peter@gmail.com
Eleonóra Špotáková (7), ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava E-mail: norika.spotakova@gmail.com
MgA. Jana Škvarková (1), ArtD., PdF UMB, Banská Bystrica E-mail: skvarkova@aku.sk
Gabriela Vagačová (4), ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava E-mail: helena.tuzinska@gmail.com
Leonard Vajdulák (4), ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín E-mail: vajdulak@nextra.sk
PaedDr. Katarína Verešová (2), ZUŠ D. Kardoša, Bánovce nad Bebravou E-mail: umvzdelanie@gmail.com
Jozef Vrábel (4), ZUŠ I. Godina, Vráble E-mail: jozef.vrabel@gmail.com

poznámka: číslo za menom = číslo sekcie AUHS