V tejto časti si prostredníctvom archívnych záberov môžete pripomenúť chvíle, strávené na našich podujatiach. Ak ste sa ich ešte nezúčastnili, veríme, že vzbudia Váš záujem a najbližšie sa stretneme...

Obrazové dokumenty našej činnosti

 • Z pracovných stretnutí - Predstavenstvo AUHS sa stretáva podľa potreby v rámci sekcií, ako celok spravidla raz za rok.
 • Pedagogická Dvorana - Semináre, venované problematike integratívnej hudobnej výchovy odštartovali v roku 1990 (Dolná Krupá, Detské mestečko Trenčín - Zlatovce, následne Bratislava); sporadické hosťovanie významných zahraničných pedagógov v nasledujúcich rokoch sa vyprofilovalo na dvojdňový seminár so stabilnou štruktúrou prednášok a workshopov, ktorý pretrval 15 rokov (1997 - 2011). Zábery mapujú jeho priebeh od roku 2003. Od jesene 2011 v tradícii pokračujeme v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom formou kontinuálneho vzdelávania Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní, o ktorom vás pravidelne informujeme v sekcii AKTUALITY.
 • Prešovské hudobno-pedagogické fórum - ako sesterské podujatie Pedagogickej Dvorany sa konalo v rokoch 2004 - 2011.
 • Koncerty z tvorby slovenských skladateľov pre deti a mládež - patria k tradičným podujatiam AUHS a sú trvalou súčasťou festivalu - prehliadky Nová slovenská hudba už viac ako 30 rokov. Pripomíname si ostatný koncert, ktorý sa konal dňa 11. novembra 2012 v rámci nedeľných matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave. Súčasťou programu bolo premietanie animovaných filmov vytvorených deťmi, v ktorých použili skladby slovenských autorov.
 • Z činnosti EMCY Slovakia - EMCY - Slovakia udeľuje každoročne cenu na národných súťažiach, ktoré sú jej členmi. Na medzinárodnom fóre nás zastupuje pani Mária Slaninová.
 • Rozum a cit v procese umeleckého vzdelávania - V roku 2009 sme odštartovali nový typ seminára, ktorý je zameraný na rozvoj vlastnej tvorivej činnosti detí a mládeže. Prvý ročník mal podtitul "Dieťa ako inšpirácia, adresát a objekt hudobnej kompozície". V roku 2010 sa uskutočnil druhý ročník, zameraný na rozvoj tvorivosti v období pubescencie a adolescencie pod názvom "Mladý tvorca na rozhraní".
 • Letné semináre pre učiteľov klavírnej hry EPTA - sa konajú vždy koncom letných prázdnin. Trojdňový seminár pre učiteľov klavírnej hry založila pred viac ako 20 rokmi doc. Eva Fischerová - Martvoňová, po nej prevzala vedenie prof. Ida Černecká. Program pripravuje v úzkej spolupráci so svojím umeleckým partnerom doc. Františkom Perglerom. Prinášame niekoľko momentiek s účinkujúcimi ostatných ročníkov (2014 - 2016).
 • Hudba a obraz vo filme - Týždenné tvorivé dielne animovaného filmu pre deti (od roku 2005) sme počnúc rokom 2009 rozšírili na tvorivé dielne animovaného a dokumentárneho filmu pre deti, umeleckých pedagógov i rodičov. V roku 2010 nadobudli medzinárodný rozmer.
 • Kontinuálne vzdelávanie - Semináre nadväzujúce na Pedagogickú Dvoranu. Garantom je Metodicko-pedagogické centrum. Doteraz sa uskutočnili v Bratislave, v Štúrove, Sabinove, na iných programoch kontinuálneho vzdelávania sme spolupracovali v Poltári, Trebišove, Trnave a iných mestách.
 • Workshopy Využitie didaktických hier vo vyučovaní hudobnej náuky - V medziobdobí po ukončení akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávanie sme odštartovali jednodňové workshopy priamo v základných umeleckých školách. Uskutočnili sa zatiaľ v Starej Turej a Ružomberku, pokračovať budeme po návrate do normálu po odznení koronakrízy 2020...
 • Súťaž o titul MuMudr. a Cenu Juraja Hatríka - Od roku 2008 uskutočňujeme v predvečer celoslovenského kola súťaže v hudobnej náuke Hnúšťanský akord v Hnúšti dobrovoľnú súťaž družstiev v riešení tvorivých úloh.