14. 01. 2024 o 21:42

Študentské fórum EAS v Dubline

Vážení študenti doktorandského štúdia,
dávame Vám do pozornosti možnosť participovať na Doktorandskom študentskom fóre v Dubline, ktoré organizuje EAS (Európska asociácia pre hudbu na školách) 11. - 13. 6. 2024.
Deadline pre prihlasovanie je 31.1.2024
https://docs.google.com/forms/d/1TYqz6QYSh2Wx3OrcaZ-K-GWTwyePn38ahgHSSCFzKGw)

Podrobné informácie nájdete na stránke
https://eas-music.org/students/doctoral-student-forum-2024-dsf/


04. 10. 2023 o 16:23

Koncert víťazov súťaží 2023

Koncert víťazov súťaží sa uskutočnil dňa 18. októbra 2023 o 17:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Program v prílohe.
Príloha: Program koncertu.pdf

04. 10. 2023 o 16:19

Európsky deň hudby v školách 2024

Európska asociácia pre hudbu v školách pozýva študentov, pedagógov, učiteľov, rodičov, hudobníkov a všetkých priaznivcov hudobného umenia na spoločnú oslavu Európskeho dňa hudby v školách.

V budúcom roku sa Európsky deň hudby v školách uskutoční 15. 3. 2024 v čase od 11:00 do 11:30. Témou podujatia je „Jedineční a spojení v hudbe“/“Unique and united in music“

Príloha: EuDaMuS 2024 2.pdf

18. 06. 2023 o 00:20

Letné semináre slovenskej sekcie EPTA 2023

Tradičné Letné semináre pre učiteľov klavírnej hry EPTA sa uskutočnili v dňoch 23. - 25. augusta 2023. Aj tentokrát v Dvorane Vysokej školy múzických umení, Zochova 1, Bratislava. Bližšie informácie o priebehu seminárov nájdete v prílohe.

prof. Ida Černecká, predsedníčka EPTA
PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD., predsedníčka AUHS

Príloha: AUHS 05 vyhodnotenie projektu a jeho cieľov.pdf
Príloha: Klavírne semináre EPTA 2023 - PROGRAM.pdf

04. 07. 2023 o 17:35

EMCY Slovakia - aktuality

prehľad členských súťaží:

Iuventus canti, Vráble
Detský hudobný festival Jána Cikkera, Banská Bystrica
Klavírna súťaž, Bánovce nad Bebravou
Talenty pre Európu, Dolný Kubín
Talenty pre Slovensko, Dolný Kubín
Nitrianska lutna, Nitra
Hudobný festival Ivana Ballu, Dolný Kubín
Mladí klaviristi, Bratislava
Čarovná flauta, Nižná
Klavírna súťaž Pála Kadosu, Levice
MUSICA CAMERATA, Bratislava
Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na cimbale, Bratislava
Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

Bližšie informácie nájdete na stránke
www.emcy.org/competitions/emcy-slovakia

Po dlhšej dobe, opäť pripravujeme koncert víťazov súťaží, ktorý sa uskutoční v stredu 18. októbra 2023 o 17:00 hod. v Bratislave.

Príloha: Nitrianska lutna správa pre EMCY na web.pdf

04. 07. 2023 o 17:35

Spevník EU - EU Songbook

Milí kolegovia - učitelia hudby!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do nominovania a následného hlasovania o piesňach, ktoré budú Slovensko reprezentovať v prvom Spevníku Európskej únie. Hlasovanie bolo zadelené do 6 hudobných kategórií: Piesne o láske, Príroda a ročné obdobia, Sloboda a mier, Folklórne skladby, Piesne o Viere, Detské piesne.
Výsledky finálneho verejného hlasovania nájdete na stránke:
www.eu-songbook.org

Editor spevníka EU pre Slovensko: Eva Čunderlíková, AUHS a HTF VŠMU Bratislava E-mail: auhs@hplus.sk

AKTUALIZÁCIA k 1.7.2023
Spevník Európskej únie je skompletizovaný. Jeho vydanie však skomplikoval náročný preklad všetkých textov do anglického jazyka a v neposlednom rade nedostatok finančných prostriedkov na jeho vydanie. Podľa najnovších informácií by sa tak malo stať na jeseň 2023. Cena jedného výtlačku bude cca 25,- € a je možné si ho predobjednať aj na stránke AUHS mailom: auhs@hplus.sk.

Príloha: EU_Songbook Cover_6_EDITED.jpg

04. 07. 2023 o 17:35

AKTUÁLNE

Verejné on-line zasadnutie AUHS sa uskutočnilo vo štvrtok 3. februára 2022 o 10:00 hod.

Na programe bolo:
informácia o činnosti za uplynulé obdobie, voľba členov predstavenstva, prerokovanie nových stanov združenia, stratégia financovania a propagácie našej činnosti, plány na nasledujúce obdobie a diskusia.

Všetky body programu sme vyčerpali podľa plánu. V prílohe nájdete návrh nových stanov združenia a zápisnicu.
Novozvolené predstavenstvo nájdete v časti PREDSTAVENSTVO.

Príloha: Zápisnica 2022 def.pdf
Príloha: Stanovy AUHS 2022.pdf

04. 07. 2023 o 17:35

smutné oznámenie

Náš dlhoročný kolega a priateľ, predseda Asociácie učiteľov hudby Slovenska prof. Juraj Hatrík sa 1. mája 2021 dožil vzácneho životného jubilea - 80 rokov. Plánovali sme mu zorganizovať koncert z tvorby pre deti a mládež, k čomu sme už minulý rok oslovili viacerých učiteľov a učiteľky, ktorí sa so svojimi žiakmi neraz úspešne zhostili naštudovania niektorého z Hatríkových diel.
Nestihli sme to. V piatok 21. mája 2021 v ranných hodinách nás navždy opustil.
Tejto myšlienky sa určite nevzdávame, aj keď kvôli dlhodobému prerušeniu riadneho vyučovania kvôli pandémii nebolo možné koncert pripraviť načas. Veríme však, že koncom kalendárneho roka sa to podarí - aj keď on sa na nás bude pozerať už len z hudobníckeho neba...

Jeho rozsiahle dielo, z ktorého veľkú časť venoval deťom a mládeži, určite pretrvá.

Česť jeho pamiatke.

Eva Čunderlíková

04. 07. 2023 o 17:34

NOVINKA - aktivita sekcie EAS

Európska asociácia hudby na školách (EAS) sprístupnila publikáciu k problematike hudobného vzdelávania v čase pandémie.
Kniha obsahuje aj príspevok slovenských autoriek Ireny Medňanskej a Márie Strenáčikovej, v ktorom sa venujú situácii na Slovensku.
Publikácia je voľne prístupná na stiahnutie v prílohe.
Tiež príspevok I. Medňanskej a M. Strenáčikovej v slovenčine.
Príloha: Strenáčiková Príspevok v slovenčine.pdf
Príloha: Perspectives_for_music_education___MTA-network.pdf

04. 07. 2023 o 17:34

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA AUHS


Príloha: PRIHLÁŠKA AUHS.doc

18. 12. 2017 o 16:02

Informujeme

Milé kolegyne, milí kolegovia,
zlá finančná situácia nám v ostatných rokoch nedovoľuje tlačiť a rozoslať Spravodaj o činnosti AUHS za uplynulé obdobie. Preto Vás informujeme priebežne touto cestou. Ďalšie informácie, napríklad o kontinuálnom vzdelávaní, seminároch a workshopoch a ďalších udalostiach nájdete v samostatných oddeleniach alebo v prílohách.

Budeme veľmi radi, ak znovu podporíte svojím individuálnym členským príspevkom (5,- € za kalendárny rok) našu ďalšiu existenciu, aby sme mohli znovu vydávať Spravodaj, prevádzkovať túto webovú stránku a platiť poplatky za vedenie účtu v banke - ostatné výdavky sme už eliminovali. Našu činnosť financujeme už výlučne z grantov, ktoré si jednotliví organizátori - členovia Predstavenstva AUHS - zabezpečujú sami, a na to je účet v banke nevyhnutný.

Svoje príspevky posielajte na účet vo Všeobecnej úverovej banke: 81030112/0200
v tvare IBAN: SK78 0200 0000 0000 8103 0112 (bez medzier)

Ďakujeme za pochopenie.
Eva Čunderlíková, tajomníčka AUHS

Príloha: Malé zamyslenie.pdf